Gratulerer AquaGenier 2019!

Vi gratulerer årets AquaGenier innen matfiskproduksjon. 

God stemning under årets prisutdeling. Representanter fra vinneren Flokenes Fiskefarm ved Ole-Marius Osland og Frank Osland. Foto AquaGen

 

AquaGen ønsker å hedre de som hver dag jobber med laksen

Med AquaGeni-prisen ønsker AquaGen å hedre de som hver dag jobber for at laksen skal vokse og trives, helt fra rogna legges i klekkeriet og frem til den siste brønnbåtturen. I fjor gjorde vi stas på settefiskanleggene i de tre regionene, i år var det matfisklokalitetene sin tur. Kåringen av de beste produksjonene fra Nord-, Midt- og Sør-Norge ble gjort gjennom datainnsamling fra kunder som har laks av produktet GEN-innOva® GAIN. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som kjøper våre produkter og er villige til å dele dataene med oss, slik at vi kan fortsette å utvikle laksen videre. 

Vinnerne, ble i år som i fjor, kåret ut ifra laveste dødelighet i kombinasjon med beste vekstfaktor (VF3), samt at det er lagt til laveste gjennomsnittlig avlusning som en av faktorene. Disse tre faktorene ble vektet likt i rangeringen. I regionene sør og midt ble det samlet inn data fra smoltutsett og helt frem til slakt for Høst 17 generasjonen. I region nord er det samlet inn data fra utsett og fram til 9 måneder i sjø. 

Vinnerne fikk en sjekk på 10.000 kr, samt produkter fra lokale gründere. Northern Lights sjokolade fra Jentene på Tunet og produkter laget av tang og tare fra Lofoten Seaweed 

 

Vinnerne av AquaGeni-prisen, matfisk 2018/2019: 

Nord: Nordlaks, avd. Risvik (ikke tilstede) 

Midt: SinkaBerg Hansen, avd. Varholmen (ikke tilstede) 

Sør: Flokenes Fiskefarm, avd. Skorva (ved Ole-Marius Osland og Frank Osland) 

 

AquaGen gratulerer vinnerne og ønsker alle de nominerte lykke til videre og velkommen tilbake til Trondheim for Generasjonsskiftet 2020. 

Til de vinnerne som ikke var til stede, AquaGen kommer på besøk.