Takk for oppmøtet på GENERASJONSSKIFTET 2018

Neste GENERASJONSSKIFTET arrangeres 22.-23. mai 2019
i Trondheim

Bærekraftig og forutsigbar vekst
Vi vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

Program 2019

Programmet er delt inn i fire dagsaktuelle og fremtidsrettede hovedtemaer:
  • Blå bærekraft
  • Nye produksjonsformer
  • Rask produksjon og god lusekontroll
  • Redusert svinn og bedre fiskevelferd i 2019

Åpent for alle!

Generasjonsskiftet er et møtested for hele næringa – både de som jobber til sjøs og på land.

Vi håper du kommer for å møte oppdrettere, forvaltere, aksjonærer, forskere og leverandører – påmeldingen er åpen for alle.

AquaGeni-prisen 2018/2019

Med AquaGeni-prisen ønsker vi i AquaGen å hedre de som hver dag jobber for at laksen skal vokse og trives, helt fra rogna legges i klekkeriet frem til den siste brønnbåtturen.

I år premierer vi de beste matfiskproduksjonene fra Sør-, Midt-, og Nord-Norge i 2018/2019.

Om AquaGen

Vi er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

Hvert år arrangerer vi GENERASJONSSKIFTET – hvor vi ønsker å sette fokus på dagsaktuelle og fremtidsrettede tema.