Takk for oppmøtet på GENERASJONSSKIFTET 2018

Nærmere informasjon om
GENERASJONSSKIFTET 2019 kommer

Bærekraftig og forutsigbar vekst
Vi vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

Program 2018

Programmet er delt inn i fire dagsaktuelle og fremtidsrettede hovedtemaer:
  • Bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst
  • Kan genteknologi gi nye muligheter for økt produksjon av laksefisk i Norge?
  • Trafikklyssystemet og bedre utnytting av eksisterende MTB
  • Hvordan oppnå redusert svinn og bedre
    fiskevelferd?

Åpent for alle!

Generasjonsskiftet er et møtested for hele næringa – både de som jobber til sjøs og på land.

Vi håper du kommer for å møte oppdrettere, forvaltere, aksjonærer, forskere og leverandører – påmeldingen er åpen for alle.

AquaGeni-prisen 2017

Med AquaGeni-prisen ønsker vi i AquaGen å hedre de som hver dag jobber for at laksen skal vokse og trives, helt fra rogna legges i klekkeriet frem til den siste brønnbåtturen.

I år premierer vi de beste smoltproduksjonene fra Sør-, Midt-, og Nord-Norge i 2017.

Om AquaGen

Vi er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

Hvert år arrangerer vi GENERASJONSSKIFTET – hvor vi ønsker å sette fokus på dagsaktuelle og fremtidsrettede tema.